Veel gebruikte woorden bij bewindvoering en wat we ermee bedoelen:

  1. Bewindvoering: als je zelf je financiën en administratie niet kunt regelen, dan doet een bewindvoerder dit voor je.
  2. Instanties: met instanties bedoelen we organisaties als gemeenten, woningcoöperaties en de Belastingdienst.
  3. Kantonrechter: de kantonrechter is een rechter die toestemming geeft voor bewindvoering.
  4. Zitting: als je met de kantonrechter in gesprek gaat, dan heet dat een zitting.
  5. Huurtoeslag: heb je een huurwoning die te duur is, dan geeft de overheid je mogelijk elke maand geld voor een deel van je huur. Dit noem je een huurtoeslag. Je bewindvoerder zoekt uit of je recht hebt op dit geld.
  6. Zorgtoeslag: iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. Voor mensen die geen geld hebben voor een zorgverzekering heeft de Belastingdienst een zorgtoeslag. Dan krijg je geld van de Belastingdienst. Je bewindvoerder zoekt uit of je recht hebt op dit geld.
  7. Bijzondere bijstand: dit is geld dat de gemeente geeft om je te helpen bijzondere kosten te betalen. Je bewindvoerder zoekt voor je uit of je recht hebt op dit geld.
  8. Beheren: bij bewindvoering beheert de bewindvoerder jouw geld en eigendommen. Beheren betekent dat de bewindvoerder ervoor moet zorgen dat alles goed loopt.
  9. Rekening & Verantwoording: jaarlijks moet de bewindvoerder Rekening & Verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Een Rekening & Verantwoording is een samenvatting van je inkomsten en uitgaven van een heel jaar. Zo controleert de kantonrechter het werk van de bewindvoerder.