Bewindvoering

Bewindvoering blijft doorgaan totdat de kantonrechter het stopzet.

De kosten voor bewindvoering worden door de rechtbank bepaald. Op de pagina met tarieven kun je zien wat bewindvoering kost. Soms is het ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor je kosten van het mentorschap via de bijzondere bijstand van je gemeente.

Heb je een klacht? Vraag dan een klachtenformulier bij je bewindvoerder. Dit formulier ontvang je thuis per post. Het formulier vul je in en stuur je terug. Daarna neemt de klachtencommissie contact met je op.

Jaarlijks stuurt de bewindvoerder een Rekening & Verantwoording aan de kantonrechter. Een Rekening & Verantwoording is een samenvatting van je inkomsten en uitgaven over een heel jaar. De kantonrechter controleert zo het werk van je bewindvoerder.

Mentorschap

Het mentorschap blijft doorgaan totdat de kantonrechter het stopzet.

Senturra kan ook helpen bij het regelen van de financiën. Dit kan bijvoorbeeld door bewindvoering of budgetcoaching. Je mentor kan je hier meer over vertellen.

Op de pagina met tarieven kun je zien wat mentorschap kost. Soms is het ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor je kosten van het mentorschap via de bijzondere bijstand van je gemeente.

Heb je een klacht? Geef dit dan aan bij je mentor. Komen jullie er samen niet uit, vraag dan om een klachtenformulier. Dit formulier ontvang je thuis per post. Het formulier vul je in en stuur je terug. Daarna neemt de klachtencommissie contact met je op.

De rechtbank controleert het werk van je mentor. Je mentor stuurt elk jaar een verslag naar de rechtbank.