Bewindvoering betekent dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor je geld en spullen.

Met spullen bedoelen we bijvoorbeeld je woning, je auto en wat je in je huis hebt.

Jouw loon of uitkering komt op een nieuwe bankrekening. Je bewindvoerder betaalt van die bankrekening je huur, elektriciteit en alle andere rekeningen. Jij krijgt elke week een vast bedrag leefgeld.

Bij de start van de bewindvoering maakt je bewindvoerder een overzicht van al je inkomsten en uitgaven. Daarna maakt je bewindvoerder een overzicht van al je bezittingen en schulden. Hierdoor weet jij hoe je er financieel voor staat en dat geeft rust en overzicht.

Je bewindvoerder regelt al je financiële zaken, zoals belastingen en het aanvragen van toeslagen voor bijvoorbeeld huur, zorg en bijzondere bijstand.

Je bewindvoerder heeft contact met alle instanties waar je geld van krijgt of die geld van jou krijgen.

Je bewindvoerder zorgt dat niemand financieel misbruik van je maakt.