Bijna iedereen heeft wel eens in zijn leven een schuld. Als de schuld groeit, dan is het belangrijk om daar een oplossing voor te vinden. De bewindvoerder helpt je daarbij. Bij de start van je bewindvoering zet je bewindvoerder op een rij welke schulden je hebt en bij wie. Daarna zoekt de bewindvoerder naar een oplossing. Hieronder lees je 4 mogelijke oplossingen.

Oplossing 1: je betaalt elke maand een stukje schuld terug (bij genoeg inkomen)

Heb je genoeg loon of uitkering om je schulden te betalen? Dan betaal je elke maand een stukje schuld terug. Je bewindvoerder praat met de personen of instanties waar je een schuld hebt. Als ze willen meewerken, dan betaal je elke maand een bedrag aan hen terug. Bijvoorbeeld € 50,- per maand.

Oplossing 2: je krijgt een schuldenregeling bij de Kredietbank (als je je schulden niet binnen 36 maanden kunt aflossen)

Heb je te weinig inkomen? Dan vraagt de bewindvoerder hulp van de Kredietbank. De Kredietbank helpt mensen die schulden hebben. De Kredietbank overlegt met je schuldeisers en je betaalt 3 jaar lang elke maand een bedrag aan de Kredietbank. Meestal ben je na 3 jaar dan van je schulden af.

Oplossing 3: wettelijke schuldsanering (wanneer er geen regeling mogelijk is voor je schulden)

Is oplossing 1 of 2 niet mogelijk? Dan kijkt de Kredietbank of wettelijke schuldsanering voor jou de oplossing is. Samen met de Kredietbank regelt de bewindvoerder deze aanvraag. Je krijgt dan naast de Senturra-bewindvoerder nog een extra bewindvoerder. Deze extra bewindvoerder noem je een WSNP-bewindvoerder. Deze bewindvoerder controleert of je je aan de afspraken houdt en hij krijgt ook jouw post. De WSNP-bewindvoerder stuurt je post door aan jou of aan je Senturra bewindvoerder.

Oplossing 4: oplossing 1, 2 en 3 zijn niet mogelijk (als je al eerder een schuldenregeling hebt gehad)

Zijn oplossing 1,2 en 3 niet mogelijk? Dan vertelt de bewindvoerder aan de personen bij wie je schulden hebt, dat je de schuld niet kunt terug betalen. De bewindvoerder zorgt er ook voor dat je schuldeisers zich aan alle regels en wetten houden.