Veel gebruikte woorden bij mentorschap en wat we ermee bedoelen:

  • Kantonrechter: de kantonrechter is een rechter die toestemming geeft voor het mentorschap.
  • Zitting: als je met de kantonrechter in gesprek gaat, dan heet dat een zitting.
  • Instanties: met instanties bedoelen we organisaties als verpleegtehuizen, de huisarts, woonvormen, dagbesteding en hulpverlenende instanties