Bewindvoering blijft doorgaan totdat de kantonrechter het stopzet.