Het mentorschap blijft doorgaan totdat de kantonrechter het stopzet.