Jaarlijks stuurt de bewindvoerder een Rekening & Verantwoording aan de kantonrechter. Een Rekening & Verantwoording is een samenvatting van je inkomsten en uitgaven over een heel jaar. De kantonrechter controleert zo het werk van je bewindvoerder.